fedora logo

Fedora / Fedora Core

Red Hat Linux má v súčasnosti dvoch nasledovníkov - Red Hat Enterprise Linux a Projekt Fedora. Kým Red Hat Enterprise Linux sa zameriava na väčšie spoločnosti, Fedora je zameraná na open-source komunitu a slobodný software.

Objednávka


Fedora 18 Spherical Cow
MédiumEUR(SKK)
1 DVD i686 bin6.99(210.58)
1 DVD x86_64 bin6.99(210.58)
1 CD i686 live XFCE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live XFCE bin1.99(59.95)
1 DVD i686 live Games bin6.99(210.58)
1 DVD x86_64 live Games bin6.99(210.58)
1 CD i686 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD i686 live KDE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live KDE bin1.99(59.95)
1 CD i686 live LXDE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live LXDE bin1.99(59.95)
1 DVD  src6.99(210.58)
DoplatkyEUR(SKK)
1 DVDRW  +0.99(+29.82)
1 USB 2G  live+10.99(+331.08)
1 USB 4G  live+13.99(+421.46)

Fedora 17 Beefy Miracle
MédiumEUR(SKK)
1 DVD i686 bin6.99(210.58)
1 DVD x86_64 bin6.99(210.58)
1 CD i686 live XFCE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live XFCE bin1.99(59.95)
1 CD i686 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD i686 live KDE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live KDE bin1.99(59.95)
1 CD i686 live LXDE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live LXDE bin1.99(59.95)
1 DVD  src6.99(210.58)
DoplatkyEUR(SKK)
1 DVDRW  +0.99(+29.82)
1 USB 2G  live+10.99(+331.08)
1 USB 4G  live+13.99(+421.46)

Fedora 16 Verne
MédiumEUR(SKK)
1 DVD i686 bin6.99(210.58)
1 DVD x86_64 bin6.99(210.58)
1 CD i686 live XFCE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live XFCE bin1.99(59.95)
1 CD i686 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD i686 live KDE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live KDE bin1.99(59.95)
1 CD i686 live LXDE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live LXDE bin1.99(59.95)
1 DVD  src6.99(210.58)
DoplatkyEUR(SKK)
1 DVDRW  +0.99(+29.82)
1 USB 2G  live+10.99(+331.08)
1 USB 4G  live+13.99(+421.46)

Fedora 15 Lovelock
MédiumEUR(SKK)
1 DVD i686 bin6.99(210.58)
1 DVD x86_64 bin6.99(210.58)
1 CD i686 live XFCE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live XFCE bin1.99(59.95)
1 CD i686 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD i686 live KDE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live KDE bin1.99(59.95)
1 CD i686 live LXDE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live LXDE bin1.99(59.95)
1 DVD  src6.99(210.58)
DoplatkyEUR(SKK)
1 DVDRW  +0.99(+29.82)
1 USB 2G  live+10.99(+331.08)
1 USB 4G  live+13.99(+421.46)

Fedora 14 Laughlin
MédiumEUR(SKK)
1 DVD i686 bin6.99(210.58)
1 DVD x86_64 bin6.99(210.58)
1 CD i686 live XFCE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live XFCE bin1.99(59.95)
1 CD i686 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD i686 live KDE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live KDE bin1.99(59.95)
1 CD i686 live LXDE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live LXDE bin1.99(59.95)
1 DVD  src6.99(210.58)
DoplatkyEUR(SKK)
1 DVDRW  +0.99(+29.82)
1 USB 2G  live+10.99(+331.08)
1 USB 4G  live+13.99(+421.46)

Fedora 13 Goddard
MédiumEUR(SKK)
1 DVD i686 bin6.99(210.58)
1 DVD x86_64 bin6.99(210.58)
1 DVD ppc bin6.99(210.58)
1 CD i686 live XFCE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live XFCE bin1.99(59.95)
1 DVD i686 live Games bin6.99(210.58)
1 DVD x86_64 live Games bin6.99(210.58)
1 CD i686 live Security bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live Security bin1.99(59.95)
1 CD i686 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD i686 live KDE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live KDE bin1.99(59.95)
1 DVD  src6.99(210.58)
DoplatkyEUR(SKK)
1 DVDRW  +0.99(+29.82)
1 USB 2G  live+10.99(+331.08)
1 USB 4G  live+13.99(+421.46)

Fedora 12 Constantine
MédiumEUR(SKK)
1 DVD i686 bin6.99(210.58)
1 DVD x86_64 bin6.99(210.58)
1 DVD ppc bin6.99(210.58)
1 CD i686 live XFCE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live XFCE bin1.99(59.95)
1 CD i686 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD i686 live KDE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live KDE bin1.99(59.95)
1 DVD  src6.99(210.58)
1 DVDRW+0.99(+29.82)

Fedora 11 Leonidas
MédiumEUR(SKK)
1 DVD i686 bin6.99(210.58)
1 DVD x86_64 bin6.99(210.58)
1 DVD ppc bin6.99(210.58)
1 CD i686 live XFCE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live XFCE bin1.99(59.95)
1 CD i686 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD i686 live KDE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live KDE bin1.99(59.95)
1 DVD  src6.99(210.58)
1 DVDRW+0.99(+29.82)

Fedora 10 Cambridge
MédiumEUR(SKK)
1 DVD i686 bin6.99(210.58)
1 DVD x86_64 bin6.99(210.58)
1 DVD ppc bin6.99(210.58)
1 CD i686 live XFCE bin1.99(59.95)
1 CD i686 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD i686 live KDE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live KDE bin1.99(59.95)
1 DVD  src6.99(210.58)
1 DVDRW+0.99(+29.82)

Fedora 9 Sulphur
MédiumEUR(SKK)
1 DVD i686 bin6.99(210.58)
6 CD i686 bin11.99(361.21)
1 DVD x86_64 bin6.99(210.58)
7 CD x86_64 bin13.29(400.37)
1 DVD ppc bin6.99(210.58)
7 CD ppc bin13.29(400.37)
1 CD i686 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD i686 live KDE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live KDE bin1.99(59.95)
1 CDRW+0.29(+8.74)
1 DVDRW+0.99(+29.82)

Fedora 8 Werewolf
MédiumEUR(SKK)
1 DVD i386 bin6.99(210.58)
1 DVD i386 live Develop bin6.99(210.58)
1 CD i386 live FEL bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD i386 live KDE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live KDE bin1.99(59.95)
1 CD i386 live XFCE bin1.99(59.95)
1 CD x86_64 live XFCE bin1.99(59.95)
1 DVD x86_64 bin6.99(210.58)
1 DVD ppc bin6.99(210.58)
1 DVD  src6.99(210.58)
1 CDRW+0.29(+8.74)
1 DVDRW+0.99(+29.82)

Fedora 7
MédiumEUR(SKK)
1 DVD i386 bin6.99(210.58)
1 CD i386 live GNOME bin1.99(59.95)
1 CD i386 live KDE bin1.99(59.95)
1 DVD x86_64 bin6.99(210.58)
1 DVD ppc bin6.99(210.58)
1 CDRW+0.29(+8.74)
1 DVDRW+0.99(+29.82)

Fedora Core 6
MédiumEUR(SKK)
5 CD i386 bin9.29(279.87)
1 DVD i386 bin6.99(210.58)
1 CD i386 live bin1.99(59.95)
6 CD x86_64 bin11.99(361.21)
1 DVD x86_64 bin6.99(210.58)
1 DVD x86_64 live bin6.99(210.58)
6 CD ppc bin11.99(361.21)

Fedora Core 5
MédiumEUR(SKK)
5 CD i386 bin9.29(279.87)
1 DVD i386 bin6.99(210.58)
5 CD x86_64 bin9.29(279.87)
1 DVD x86_64 bin6.99(210.58)
5 CD ppc bin9.29(279.87)

Fedora Core 4
MédiumEUR(SKK)
4 CD i386 bin6.99(210.58)
4 CD i386 src6.99(210.58)
1 DVD i386 src6.99(210.58)
5 CD x86_64 bin9.29(279.87)
5 CD x86_64 src9.29(279.87)
1 DVD x86_64 bin6.99(210.58)
5 CD ppc bin9.29(279.87)
5 CD ppc src9.29(279.87)
1 DVD ppc bin6.99(210.58)

Fedora Core 3
MédiumEUR(SKK)
4 CD i386 bin6.99(210.58)
4 CD i386 src6.99(210.58)
1 DVD i386 bin6.99(210.58)
4 CD x86_64 bin6.99(210.58)
4 CD x86_64 src6.99(210.58)

Fedora Core 2
MédiumEUR(SKK)
4 CD i386 bin6.99(210.58)
4 CD i386 src6.99(210.58)
1 DVD i386 bin6.99(210.58)
4 CD x86_64 bin6.99(210.58)
4 CD x86_64 src6.99(210.58)


Fedora Core 1
MédiumEUR(SKK)
3 CD i386 bin6.99(210.58)
3 CD i386 src6.99(210.58)
1 DVD i386 bin6.99(210.58)
3 CD x86_64 bin6.99(210.58)
3 CD x86_64 src6.99(210.58)

Firma
Priezvisko
Meno
Ulica
Číslo domu / bytu
Mesto
PSČ
e-mail (nutné)
Telefón
Poznámka
Postovne
2 EUR (60.25 SKK)
RW / USB médiá
cena "+suma" za
CDRW / DVDRW / USB
médiá je príplatkom
za každé médium.


Fedora 18 Spherical Cow

Fedora 18 Spherical Cow je po dlhom cakani skladom.

Cyber Monday a Fedora 18 Spherical Cow Beta

Na objednavky odoslane do 26.11.2012 23:59:59 (Cyber Monday) do 4.99 EUR poskytujeme zlavu 50% na postovnom, pre objednavky nad 5.00 EUR poskytujeme postovne zdarma.

Vyuzite moznost predobjednavky beta verzie Fedora 18 ktora bude uvolnena v utorok 27.11.2012!

Akcia sa vztahuje na cely sortiment.

Fedora 17 Beefy Miracle

Fedora 17 Beefy Miracle skladom.

Fedora 16 Verne

Fedora 16 Verne skladom.

Fedora 18 Spherical Cow Alpha

Fedora 18 Spherical Cow - Alpha verzia skladom.

Z noviniek spomenieme terminaly s 256 farbami, Gnome 3.6, zmena firewallu z iptables na firewalld, Samba4, rozpoznavanie mDNS zariadeni, moznost spojenia na Active Directory domeny, update pre D, Haskell 7.4.1, Perl 5.16 a Python 3.3. Pribudla aj moznost spojenia sa s kryptovanym cloudovym opensource datovym uloziskom ownCloud

Fedora 17 Beefy Miracle

Fedora 17 Beefy Miracle skladom.

Fedora 16 Verne

Fedora 16 Verne skladom.

Live USB

Pomocou YUMI multiboot USB creator sa dá jednoducho pridať Fedora LiveCD na váš USB disk. Je to skvelé pre vytváranie záchranných USB diskov.

YUMI vytvorí na USB bootloader a jeden adresár do ktorého umiestni vybrané distribúcie, takže na disku nevzniká zbytočná neprehľadná situácia.

Fedora 15 Lovelock

Fedora 15 Lovelock skladom.

Z noviniek uvádzame prechod na Gnome 3, Python 3.2, GCC 4.6, KDE 4.6, RPM 4.9 a XFce 4.8.

Fedora 14 Laughlin

Fedora 14 Laughlin skladom.

Z noviniek treba spomenúť prechod na nový Eclipse 3.6 Helios, KDE 4.5, NetBeans 6.9, Perl 5.12, Python 2.7 a Ruby 1.8.7

Fedora 14 Laughlin Alpha

Fedora 14 Laughlin Alpha skladom.

Fedora 13 Goddard

Fedora 13 Goddard skladom.

Medzi prvými prinášame možnosť kúpiť si novú verziu Fedora 13 Goddard.

Pribudla aj možnosť skúsiť najnovšie opensource hry na Live CD Fedora Games spin.

Pre záujemcov o počítačovú bezpečnosť, bezpečnostné analýzy a/alebo diagnostiku napadnutých či pokazených počítačov ponúkame Fedora Security Lab Live CD.

Fedora 13 Goddard Beta

Fedora 13 Goddard Beta skladom.

Z noviniek treba spomenúť nové KDE 4.4, Gnome 2.30, automatické inštalovanie ovládačov (niektorých) tlačiarní, Python3, gdb debugger s možnosťou debuggovať Python2 / Python3 kód, RPM4.8, IntelliJ IDEA community edition, ale je tam toho oveľa viac.

Live verzia aj na USB

Od verzie 13 ponúkame live Fedora Linux na 2G alebo 4G USB kľúči.

Získate tak pohodlnú možnosť vyskúšať a prevádzkovať Fedora Linux aj na zariadeniach bez CD-DVD mechaniky. LiveUSB samozrejme funguje na všetkých počítačoch ktoré vedia bootovať z USB.

Pri objednávaní vyberte požadovanú architektúru a typ desktopu (XFCE, Gnome, KDE) a v doplatkoch veľkosť USB kľúča.

Fedora 13 Goddard Alpha

Fedora 13 Goddard Alpha skladom.

Fedora 13 má meno

Výsledky boľby názvu novej verzie Fedory sú na svete. Nová Fedora 13 bude mať meno Goddard.

Zo schválených noviniek treba spomenúť automatickú inštaláciu ovládačov tlačiarní, Python 3 alebo nové ovládače pre grafické karty NVIDIA a ATI Radeon.

Ostrá verzia by mala byť k dispozícii v máji 2010.

Fedora 12 Constantine

Fedora 12 Constantine skladom.

Fedora 12 Constantine Beta

Fedora 12 Constantine Beta skladom.

Fedora 11 Leonidas

Fedora 11 Leonidas skladom. Máme aj 64-bitové verzie.

Novinky:

 • Windows Cross Compiler (mingw32-*) pre kompilovanie Windown programov vo Fedore
 • Ext4 File System
 • Btrfs File System
 • New Volume Control
 • PackageKit Firmware Support
 • GNOME 2.26
 • KDE 4.2 Release Candidate 2
 • Xfce 4.6 Beta
 • NetBeans 6.5
 • Python 2.6
 • X Server
 • Git 1.6.1.1
 • Poznámky k vydaniu (release notes).

  Fedora 11 Leonidas Preview

  Fedora 11 Leonidas Preview release skladom.

  Fedora 11 Leonidas Beta

  Fedora 11 Leonidas Beta skladom.

  Fedora 11 Leonidas Alpha

  Fedora 11 Leonidas Alpha verzia skladom.

  Zlava pri prechode na EUR

  Ceny su po prepocitani na EUR znizene o cca 3%.

  FedoraFAQ 10

  Znamy server fedorafaq.org ma informacie o Fedora 10.

  Fedora 10 Cambridge

  Fedora 10 Cambridge skladom. Pridaná možnosť objednať XFCE Live CD - vhodné pre staršie počítače.

  Fedora 10 Cambridge Beta

  Novinky:

 • Wireless Connection Sharing - ad hoc siete
 • Zlepšená tlač - správa a nastavenie tlačiarní
 • Virtualization storage - zjednodušená virtualizácia
 • SecTool - security audit a detekcia prienikov
 • RPM 4.6
 • Glitch free audio - Prepracovaný PulseAudio server
 • Webcam - zlepšená podpora webových kamier
 • infrared remote controls - zlepšenie podpory infračervených diaľkových ovládačov

  Fedora 10 Cambridge Alpha

  Novinky:

 • Connection Sharing
 • prepracovaný PulseAudio server
 • lepšia podpoda pre Haskel
 • podpora Microsoft Exchange cez OpenChange
 • RPM 4.6
 • SecurityAudit
 • podpora webových kamier

  Fedora 9 FAQ

  Stránka Fedora FAQ bola updatnutá pre Fedora 9.

  Fedora 9 Sulphur

  Prijímame objednávky na Fedora 9 Suplhur.

  Fedora 8 XFCE Live

  Vyšlo live cd s XFCE display manažérom. Výkon je veľmi slušný aj na starších počítačoch.

  Fedora 8 Werewolf

  Prijímame objednávky na Fedora 8 Werewolf.

  Fedora 8 test 1, 2, 3

  Fedora 8 test 1 (2, 3) prináša množstvo noviniek:

 • CodecBuddy - kodeky pre mp3, wma, wmv, asf, ...
 • KDE 4.0 - nová verzia desktopu
 • Presto - použitie delta-RPM pri updatovaní systému
 • Pulse Audio - audio server
 • Dostupné aj ako LIVE verzia.

  Fedora 7 (Moonshine)

  Fedora 7 (Moonshine) skladom. Od verzie 7 je Fedora Core spolu s Fedora Extras dostupná ako Fedora.

  Server root.cz uverejnil článok 1 a článok 2 o novinkách Fedora 7.

  Fedora 7 - recenzie

  Inštalácia VMware Servera

  Na serveri HowtoForge autor Falko Timme popisuje ako nainštalovať VMWare Server na Fedora 7 desktop systém.

  Fedora Core 6 Respin

  Fedora Core 6 Respin je Fedora Core 6 s updatmi modulov k 11.1.2007

  Fedora Core 6 (Zod)

  Fedora Core 6 uvoľnená 24.10.2006.

  Server root.cz uverejnil článok o novinkách Fedora Core 6.

  Čo je to Fedora Projekt?

  Fedora projekt je riadený spoločnosťou Red Hat Inc. na základe cieľov projektu. Vývoj je otvorený pre otvorený pre všetkých vývojárov. Projekt by mal v časovo vymedzených termínoch vyprodukovať 2-3 verzie Fedora Core distribúcie ročne. Vývojári spoločnosti Red Hat na tvorbe a vývoji Fedora Core spolupracuje s open-source komunitou.

  Čo je to cieľom Fedora projektu?

  Cieľom projektu je v spolupráci s Linuxovou komunitou vyvynúť kompletný operačný systém na bežné použitie so striktne open-source komponentami. Otvorením vývoja navonok chce Red Hat dosiahnuť lepšiu motiváciu a spoluprácu s open-source komunitou a tým aj priblíženie distribúcie potrebám a smerovaniu voľného softwaru.

  Čo je na Fedora Core zaujímavé?

  Fedora Core sa stala obľúbenou hlavne kvôli zakomponovaniu technologických noviniek do ucelenej distribúcie. Takto majú aj menej zdatní užívatelia možnosť vyskúšať si na vlastnom stroji

  V žiadnom prípade sa nejedná o nestabilnú testovaciu verziu. Takáto testovacia verzia je označená ako Fedora Core Test. Stabilná verzia je už bez slovíčka Test v názve.

  Nezanedbateľnou prednosťou je jednoduchý prechod zo systému Red Hat Linux na systém Fedora Core. Všetky konfiguračné súbory, štartovacie skripty a ostatné nastavenia nájdete presne tam, kde ich podľa svojich skúseností s predchádzajúcimi verziami operačných systémov Red Hat Linux očakávate. Známa štruktúra adresárov /etc/, /etc/rc.d/ a ďalších Vám uľahčí konfiguráciu nového systému.

  Budem to vedieť nainštalovať?

  Celá distribúcia je obalená do prívetivého inštalátora s rozpoznávaním bežného aj menej bežného hardwaru a inštaláciu zvládne aj priemerne zdatný úžívateľ. Systém sa inštaluje na samostatný diskový oddiel (partition) alebo samostatný disk a štandardne ponúka ľahko konfigurovateľné dual-boot menu pre bootovanie iného operačného systému.

  Na serveri FedoraNews sú dostupné poznámky k doinštalovaniu najznámejších programov tretích strán (Java, Flash, RealPlayer, Adobe Reader, Xine, MPlayer, XMMS, podpora NTFS, Bittorrent, Azureus, phpMyAdmin) a pokročilej konfigurácii systému (TrueType fonty, obrazovka, nVidia ovládače, web server, databázový server, PHP a Perl).

  Pobeží to na mojom stroji?

  Keď sa povie moderný operačný systém, ľudia si predstavia pamäťovo, diskovo a výpočtovo náročný systém. U Fedora Core to neplatí. Doporučované hardwarové požiadavky sú:

  Procesor

  Systém je optimalizovaný pre Pentium PRO a novšie procesory, ale podporuje aj procesory triedy Pentium. Procesory kompatibilné s Pentium alebo PentiumPRO procesormi (AMD, Cyrix, VIA) sú takisto podporované. Systém od verzie Fedora Core 3 podporuje aj AMD64 procesory a od verzie Fedora Core 4 aj PowerPC procesory (32-bit a 64-bit Macintosh, 64-bit pSeries).

  Pre textový mód: aspoň 200MHz Pentium
  Pre grafický mód: aspoň 400MHz Pentium II

  Diskový priestor

  Minimálna inštalácia: 620MB
  Server: 1.1GB
  Desktop: 2.3GB
  Pracovná stanica: 3.0GB
  Plná inštalácia: 6.9GB

  Plná inštalácia zahŕňa obsah všetkých troch (štyroch) inštalačných médií resp. celého DVD, všetky servre, desktopové grafické nástroje a vývojové nástroje.

  Operačná pamäť

  Minimum pre textový mód: 64MB
  Minimum pre grafický mód: 192MB
  Doporučované pre grafický mód: 256MB

  Fedora Core + národné prostredie a diakritika

  Počas inštalácie sa dá zvoliť jazyk inštalácie a nechýba tam ani slovenčina či vcelku zrozumiteľná čeština. Slovenské národné prostredie vrátane rozloženia kláves QWERTY / QWERTZ sa dá nastaviť v prehľadnom menu buď počas inštalácie, alebo počas práce so systémom.

  Je k Fedora Core nejaká podpora?

  Red Hat v žiadnom prípade neposkytuje priamu ani nepriamu podporu pre užívateľov Fedora Core.

  Podpora je dostupná cez mailing list [email protected]. Chyby sú zapisované do verejne prístupného Bugzilla serveru a na IRC serveroch sa môžete stretnúť s ďalšími užívateľmi Fedora Core.

  Dobrým zoznamom bežných problémov a ich riešení je The Unofficial Fedora FAQ s odpoveďami na otázky typu How do I install Java?, How do I install fonts? Can I use Windows (.ttf) fonts?, Where can I get drivers for my hardware for Fedora?, How do I make XMMS play MP3s?, How do I edit the menus in the panel? alebo I can't access my Windows network shares anymore! People tell me to use the smbmount command, but it doesn't work!.

  Pre úplných začiatočníkov je vhodná The Fedora Basics FAQ s odpoveďami na otázky typu: What is a terminal?, What is root?, I installed a program, how do I start it?, What is a runlevel?, What is a "service?" How do I manage services in Fedora? alebo What is rescue mode and how do I boot into it?

  Objednajte si Fedora / Fedora Core!

  Vyplňte formulár na tejto stránke a objednajte si distribúciu Fedora / Fedora Core. Vyplňte prosím hlavne mailovú adresu, budeme Vás kontaktovať kvôli potvrdeniu objednávky a prípadnému upresneniu dopravy.

  Na výber máte binárnu inštaláciu (označená ako "bin") na troch až piatich CD / jednom DVD, alebo kompletné zdrojové kódy systému a aplikácií (označené ako "src") na troch až piatich CD / jednom DVD. Dostupné je aj záchranné CD - Rescue Disk alebo Live CD pre spustenie bez inštalácie na disk.

  CD médiá sú kvalitné médiá Imation alebo Verbatim v slim obale, pálené na mechanike TEAC alebo Plextor. DVD médiá sú kvalitné médiá Imation, Medianca, Princo alebo Fortis v hrubom obale, pálené na mechanike TEAC. CD/DVD posielame v špeciálnej obálke na prepravu CD médií s bublinovou vnútornou výsteľkou.

  Za príplatok (položka CDRW alebo DVDRW) môžete získať CDRW, prípadne DVDRW médiá.

  Pri objednaní bin + src CD médií ušetríte €1.66 (50Skk).

  Ceny sú vrátane DPH a poštovného v rámci Slovenska. V Bratislave doprava CD/DVD aj osobne podľa dohody, viac informácií mailom po objednaní.

  JPD development s.r.o. ručí za fyzickú bezchybnosť distribučných médií 30 dní od odoslania zásielky. Neručíme za prípadné defekty spôsobené treťou stranou.